Варовик | Булстоне 12 ЕООД

Варовик

Варовик скала

Варовик

Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда. Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни.Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други. Кредата е много мека (мек варовик). От нея се прави тебеширът.

Варовикът е разделен в три категории в зависимост от неговата плътност в приблизителни граници както следва:
– Ниска плътност – Варовик, чиято плътност варира от 1760 до 2160 кг./ м3
– Средна плътност – от 2160 до 2560 кг./м3
– Висока плътност – над 2560 кг./м3

Limestone contains a number of distinguishable natural characteristics, including calcite streaks or spots, fossils or shell formations, pit holes, reedy formations, open texture streaks, honeycomb formations, iron spots , travertine-like formations and grain formation changes. One or a combination of these characteristics will affect the texture.

Варовик