Гранит | Булстоне 12 ЕООД

Гранит

Магмена скала с видими кристални образувания и структура. Гранитът е един от най-плътните и твърди скали, поради високото си съдържание на кварц, освен това има ниско водопоглъщане и висока устойчивост на студ. С тези си свойства гранитът е идеален за вътрешно и външно обзавеждане- за направата на облицовки, колони, подове, стълби и т.н.

Въпреки, че гранитът е бил известен като вулканична скала, произхождаща от разтопена магмена маса, има неоспорими факти, че произходът на някои гранити може да се окачестви като локална метаморфоза или съществували в миналото скали, пренаредени, и наново кристализирани, без намесата на течна или разтопена вулканична маса.

Специфичното тегло на гранита варира от 2.63 до 2.75. Силата на разтрошаването му е 1050 до 14000 кг. на квадратен см. Гранитът има по-голяма якост в сравнение с пясъчника, варовика и мрамора и това го прави и по-труден за добиване. Той е важен компонент в строителството, най-добрият материал, тъй като е изключително устойчив към ерозия.

Според своята структура гранитът се разделя на три групи:
– Финнозърнест: Финнозърнестите гранити са тези, на които кристалите варират от 1/16 – 1/8 инча в диаметър.
– Среднозърнест: Среднозърнест е гранитът, чиито кристали варират около ¼ инча в диаметър.
– Едрозърнест: Едрозърнест гранит е този гранит, чиито кристали варират от ½ инча и повече в диаметър. Този гранит има по-малка плътност.

Понастоящем 83 % от материалите за направата на монументи се използва гранит и около 17% мрамор.

Гранит