Оникс | Булстоне 12 ЕООД

Оникс

Ониксът е полускъпоценен камък, разновидност на халцедона. Цветовете му варират от бял до почти всеки един друг цвят.

Гранитът и мраморът са водещи в областта на художествените изделия, но ониксът е естествен камък, преобладаващ в сферата на луксозния дизайн. Този камък се среща рядко в природата и това го прави изключително търсен заради своята елегантност и жизненост.

The fact is that the stone is very scarcely found and hence it’s more precious. Onyx is considered as a precious stone and is among the reins of stones like lapis lazuli and alabaster. This stone, although being rare, has been quite a favorite in luxury design materials.

Оникс