Травертин | Булстоне 12 ЕООД

Травертин

Каменни плочки за подова настилка

Травертин

Травертинът е форма на варовика, наслоена при минерални извори, и по специално – при горещи такива. Травертинът често има влакнеста или концентрична структура и съществува в бял, жълто-кафяв цвят, налични са и кремаво-ръждиви нюанси. Той се е сформирал при процес на бърза утайка на калциев карбонат, често в устието на горещи извори или във варовикови пещери. На по-късен етап може да се сформират сталактити и сталагмити и други спелеологични образования. Често се използва в Италия като строителен материал.

Травертинът е седиментна скала, формирана при утаяването на карбонатни минерали от разтвор във повърхностни води или геотермални горещи извори. Подобни наносни форми, но по-меки и изключително порести, са известни под наименованието ТУФА.

Травертинът често е използван като строителен материал. Римските залежи от травертин са били основни при изграждането на храмове, акведукти, монументи, бани и амфитеатри, какъвто е Колизеумът, най-голямото здание, изградено предимно от травертин.

Травертинът е един от естествените камъни, които се използват за павиране на вътрешни дворове и градински пътеки. Понякога е известен също като травертин-варовик и като травертин-мрамор. Това са едни и същи камъни, въпреки, че травертинът се класифицира предимно като варовик, а не като мрамор. Камъкът се характеризира с малки дупки и неравна повърхност. Въпреки, че тези характеристики на камъка са естествени, те предполагат по-бързото износване с течение на времето. Някои майстори използват циментов разтвор, за да запълнят дупките и грапавините, а някои оставят дупките незапълнени. Травертинът може да се поръча „запълнен” и „незапълнен”. Съществува възможност той да се полира до гладка повърхност, варираща цветово от сив до коралово- червен. Травертинът най-често може да се намери на пазара на размер като плочи за настилка.Той е най-често срещаният материал в съвременната архитектура. В повечето случаи се използва за фасади, стенни облицовки и подови настилки. Относителната мекота на камъка в комбинация с неговите дупки и пукнатини го прави труден за поддържане и полиране. Усилената обработка, понякога наричана хонинговане, може да разкрие в камъка предишни въздушни кухини, които променят значително външния вид на пода.

Travertine is one of the most frequently used stones in modern architecture. It is commonly used for façades, wall cladding, and flooring. The relative softness of the stone, combined with its holes and troughs, make travertine flooring difficult to finish and maintain. Aggressive grinding — sometimes called honing — can reveal previously hidden air pockets that significantly change the look of the floor.

Травертин