Компания за облицовъчни материали Булстоне 12 ЕООД

„Булстоне 12“ ЕООД

е основана през 1994. Създадена като малък бизнес, компанията се разраства с бързи темпове в резултат на нови, модерни технологии и добър мениджмънт

Основната дейност на фирмата е производство и монтаж на изделия и облицовъчни материали от естествен камък. Компанията използва в своето производство мрамор, гранит, травертин, пясъчник и варовик.Редки каменни материали се внасят предимно от Италия, Бразилия, Индия, Египет и Китай, където компанията има утвърдени дългосрочни партньори.

Булстоне 12” ЕООД успешно прави износ за Англия, Германия и Франция, в резултат на доказано качество и професионализъм по европейски стандарти. d

Производствената база, находяща се в Ловеч, притежава сертификат EN ISO 50001:2011 от 24.01.2019 г. за „Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни, естествени и скални материали“.

Ние работим с най-иновативните CNC машини на DONATONI и INTERMAC, което ни позволява да изпълняваме и най-нестандартните желания на нашите клиенти.